• Anasayfa
  • Hukuk
  • Milletlerarası Özel Hukuk Mevzuatı / Cep Kitapları 15 pdf

Milletlerarası Özel Hukuk Mevzuatı / Cep Kitapları 15 pdf

789

Milletlerarası Özel Hukuk Mevzuatı / Cep Kitapları 15 pdf

Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun • T.C. Anayasası (İlgili Hükümler) • Milletlerarası Tahkim Kanunu
• Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Yön ve Kapsamına Dair Kanun • Kamu Hizmetleri İle İlgili İmtiyaz Şartlaşma ve Sözleşmelerinden Doğan Uyuşmazlıklarda Tahkim Yoluna Başvurulması Halinde Uyulması Gereken İlkelere Dair Kanun • Bazı Andlaşmaların Yapılması İçin Cumhurbaşkanına Yetki Verilmesi Hakkında Kanun • Cezaî Konularda Uluslararası Adlî İş Birliği Kanunu • D-8 Uluslararası İcra Direktörlüğünün Türkiye’de Yararlanacağı Ayrıcalıklar, Bağışıklıklar ve Kolaylıklara Dair Kanun • Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Kanunu • Türk Akreditasyon Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun • Karasuları Kanunu • Türk Uluslararası Gemi Sicili Kanunu ile 491 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun • Türkiye Sahillerinde Nakliyatı Bahriye (Kabotaj) ve Limanlarla Kara Suları Dahilinde İcrayı San’at ve Ticaret Hakkında Kanun • Türk Vatandaşlığı Kanunu • Pasaport Kanunu • İskân Kanunu • Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu • Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu • Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliği • Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu • Serbest Bölgeler Kanunu • Turizmi Teşvik Kanunu • Yabancılara İkinci El Taşıt Satışı Hakkında Kanun • Kabul ve Barınma Merkezleri ile Geri Gönderme Merkezlerinin Kurulması, Yönetimi, İşletilmesi, İşlettirilmesi ve Deneti Hakkında Yönetmelik • Yurt Dışı Tebligat ve İstinabe Taleplerinde Uyulması Gereken Usul ve Esaslara Dair Tebliğ • Hukuk Muhakemeleri Kanunu (İlgili Hükümler) • Ceza Muhakemesi Kanunu (İlgili Hükümler) • Harçlar Kanunu (İlgili Hükümler) • Tebligat Kanunu (İlgili Hükümler) • Türk Medeni Kanunu (İlgili Hükümler) • Nüfus Hizmetleri Kanunu (İlgili Hükümler) • Tapu Kanunu (İlgili Hükümler) • Köy Kanunu (İlgili Hükümler) • Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu (İlgili Hükümler) • Dernekler Kanunu (İlgili Hükümler) • Basın Kanunu (İlgili Hükümler) • Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (İlgili Hükümler) • Türk Ticaret Kanunu (İlgili Hükümler) • Türk Borçlar Kanunu (İlgili Hükümler) • Sigortacılık Kanunu (İlgili Hükümler) • Deniz İş Kanunu (İlgili Hükümler) • Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu (İlgili Hükümler) • Türk Ceza Kanunu (İlgili Hükümler) • Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (İlgili Hükümler) • Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (İlgili Hükümler) • Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (İlgili Hükümler) • Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (İlgili Hükümler) • Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun • Bilgi Edinme Hakkında Kanun (İlgili Hükümler) • Bankacılık Kanunu (İlgili Hükümler) • Ceza İşlerinde Karşılıklı Adlî Yardım Avrupa Sözleşmesi • Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Kavram Dizini

 

 

Milletlerarası Özel Hukuk Mevzuatı / Cep Kitapları 15 isimli 672 sayfadan oluşan kitap ; tarafından yazılmış ve BETA BASIM YAYIM yayınevinin 03.09.2021 tarihinde yayımlanmıştır.

Bir önceki yazımız olan İş Kanunu ve Çalışma Yaşamı Kanunları / Cep 09 pdf başlıklı makalemizde İş Kanunu ve Çalışma Yaşamı Kanunları / Cep 09 indir, İş Kanunu ve Çalışma Yaşamı Kanunları / Cep 09 oku ve İş Kanunu ve Çalışma Yaşamı Kanunları / Cep 09 pdf indir hakkında bilgiler verilmektedir.


Milletlerarası Özel Hukuk Mevzuatı / Cep Kitapları 15 pdf indir

Benzer Yazılar
Yorumlar ( Bu makaleye henüz yorum yapılmamış! )

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?