Tarih

4 gün önce Tarih

Fatih Sultan Mehmed pdf

Fatih’i yetiştiren atmosferin resmi, kanaatimizce, genç nesillere, “geniş ufuklu insanlar” olabilmenin sırlarını vermektedir. Böyle insanlar yetiştirmede hayli çorak dönemler yaşayan ...
2 hafta önce Tarih

Kuzey Afrika ve İdrîsîler Devleti pdf

İdrîsîler Devleti(170-375/786-985)’ni konu edinen kaynaklarda, devletin tesis edildiği ve coğrafî konumundan dolayı son derece önemli bir bölge olan Mağrib bölgesi ön plana çıkmaktadı...
2 hafta önce Tarih

Büyük Selçuklu Devleti pdf

Büyük Selçuklu Devleti’nin tarihini konu alan bu ders kitabında devletin kuruluşundan yıkılışına kadar olan olaylar gözden geçirilmiştir. Kitapta önce Selçuklu ailesinin menşei ve ta...
2 hafta önce Tarih

Bebebiyat – Seyahatname pdf

Bebeklerin edebiyattan lezzet almak için “küçük” olduğunu kim söylemiş? Öyle sananlar, dünya edebiyatının kült eserlerini bebeklerle buluşturan Bebebiyat serisiyle tanışmamışlar d...
2 hafta önce Tarih

Ayakta Bir Hayat pdf

Mohammed Harbi genç yaşta Kurtuluş Savaşına katılmış, mücadele içinde olgunlaşmış, geniş vizyonlu, özyönetimi, antikapitalizmi ve enternasyonalizmi savunan bir devrimciydi. Boumedien o...
3 hafta önce Tarih

Bizans İmparatorluğu Tarihi pdf

Bizans’ın tarihi, Megaralı Yunanların MÖ 7. yüzyılda Bosforos, yani İstanbul Boğazı’nın güney girişinde Byzantion adını verdikleri bir kent kurmasıyla başlar. Yunan dünyasında...